recensie FD Mediagroep

Gelukkig Nieuwjaar !

” De trainingen hebben vooral gezorgd voor een betere werksfeer, waarin we elkaar op speelse wijze aanspreken op dingen die niet goed zijn gegaan. Maar elkaar ook helpen als iemand vastloopt. Er wordt meer gelachen en er zijn meer informele overleg situaties. Ik denk dat we in 2015 op deze weg voort moeten gaan en door regelmatig werkoverleg te houden ook meer begrip moeten krijgen voor de knelpunten en de pieken waar collega’s tegenaan lopen.

Tegen iedereen die het maar wil horen ventileer ik dat alle afdelingen binnen de FDMG veel baat zouden hebben bij jullie trainingen. Dus ik hoop dat de directie dat ook inziet !”

Hartelijke groeten,

Alexandra Metzler
Klantenservice

FD Mediagroep
Prins Bernhardplein 173, 1097 BL Amsterdam
Postbus 216, 1000 AE Amsterdam

Posted on 7 januari 2015 in Nieuws

Share the Story

About the Author

Back to Top