Recensies

Recensies

logo hva

Wat een geweldige training en trainer. Doel van onze training met het roosterbureau FBE was om roostercollega’s met meer plezier van en naar het werk te laten gaan. En een team te maken dat samen de klus klaart, best ingewikkeld met een team op twee locaties.

Een roosteraar heeft in het werk te maken met verschillende belangen bij verschillende partijen en klanten, continue wijziging van gegevens en tijdsdruk: roosteren is een dynamisch proces, een rooster is nooit af, maar wel actueel. Het snel en goed wijzigen van roosters bij calamiteiten hoort er zeker bij. Het kan niet zo zijn dat onderwijs niet verzorgd kan worden doordat er een hapering in het roosterproces plaatsvindt. Dat is de eer van een roosteraar echt te na.

Roosteraars zijn in veel, zo niet alle, gevallen perfectionistisch, hebben oog voor detail, zijn betrokken en willen graag een prachtig rooster maken voor alle betrokken partijen. Dat is ook waarom zij kiezen voor het roostervak. Dat zijn ook kwaliteiten die een organisatie in deze functie graag ziet.

Bij FBE hebben de laatste twee jaar nogal wat veranderingen plaatsgevonden in de organisatie, was er sprake van wisselingen in medewerkers onderwijsbureau en van relatief veel uitval en ziekteverzuim. Het werken in de veranderende omstandigheden, in een dynamisch proces waarbij eigenlijk elke dag afbreuk wordt gedaan aan het eerste prachtige rooster waar een roosteraar trots op is, kan weleens wringen. Zeker bij perfectionisten.

Tijd om met het nieuwe roosterteam een training te volgen om te zoeken naar manieren om met de zaken waar je wél invloed op hebt, voornamelijk jezelf, aan de slag te gaan om zo weer met volle energie en plezier van en naar het werk te gaan.

Via een tip van hoofd P&O kwam ik bij TripleWin /Guus Oosterop uit en de training “Beter omgaan met stress”.

Wat een oppepper voor het hele team. Collega’s durfden zich kwetsbaar op te stellen, met elkaar persoonlijke en zakelijke dingen te bespreken en te delen, hebben veel inzicht gekregen in hoe ze in het werk (en het leven) staan en hoe dit effect heeft op alles wat ze doen. Ook inzicht in wat ze zou kunnen helpen dat anders te doen.

Via inspirerende, soms best gekke, methodieken gebruikt Guus actieve werkvormen die aansluiten bij de doelgroep. De behandelde theorie is echt niet droog, integendeel, er vielen hier al veel kwartjes. Het kan soms helpen als je erachter komt dat je niet de enige bent die iets, in jouw ogen, bijzonders/anders heeft of is (dan anderen).

Guus heeft verstand van veel vakgebieden (combinatie biologisch-psychisch), tovert met relevante casuïstiek en voorbeelden, stelt deelnemers op hun gemak, laat ze in hun waarde en kan ze ook goed duidelijk maken wat er voor nodig is om te veranderen. Bij alles wat hij zegt of doet, schiet hij raak en ontstaat er een sfeer van comfort, openheid en ook de wil om de comfortzone op te zoeken en er overheen te durven gaan. Collega’s krijgen inzicht in waarom ze in sommige situaties vastlopen, welke situaties stress opleveren, waar ze zitten in stressniveau, kortom veel inzicht in zichzelf. Door deze training zijn ze ook veel beter in staat elkaar te helpen. Een mooie basis om verder te groeien en beter bestand te zijn tegen veranderingen van welke aard ook.

Ik heb enorme positieve feedback gekregen over de training en trainer, van alle deelnemers. Ze kunnen niet wachten om de volgende bijeenkomst te plannen. Dit smaakt naar meer en niet alleen bij het roosterteam. Inmiddels hebben andere collega’s ook zulke enthousiaste verhalen gehoord, zien ze de blijheid van hun collega’s, en zijn er bij die ook bij het roosterteam willen werken. Dat had ik voor de training niet durven hopen. Mooie kans om ook weer anderen te stimuleren te groeien als mens en als medewerker.

 

Karin Wit

Hoofd onderwijsbureau Faculteit Business en Economie

Hogeschool van Amsterdam

Back to Top