Organisatie

Heeft u moeite met organisatorische vraagstukken op het gebied van
afstemming, betrokkenheid en verantwoordelijkheid?

De huidige ondernemingssuccessen zijn gestoeld op het bouwen en handhaven van relaties waarbij samenwerken centraal staat. Om dit te bereiken krijgen de meeste organisaties te maken met cultuurverandering. Het vraagt veelal om aanpassingen in zowel de zakelijke als persoonlijke aanpak. Tegelijkertijd gaat het ook over het managen van de klant, de organisatie, het team en de individu. Organisaties zijn succesvol wanneer zij zich richten op alle drie de Wins – een Win voor de klant, een Win voor de organisatie en een Win voor de individuele teamleden. Wanneer de focus niet op deze drie Wins tegelijk wordt gelegd, zal dit leiden tot grote uitdagingen voor zowel de dagelijkse bedrijfsvoering als de langetermijn resultaten.

Een voortdurende balanceer act zal noodzakelijk zijn en indien de juiste balans zoek is, zullen issues naar voren komen die snel moeten worden opgelost teneinde er zeker van te kunnen zijn dat de prestatiedoelen van de onderneming kunnen worden behaald. Kortweg, het creëren van een TripleWin-cultuur binnen uw organisatie zal het samenspel eenvoudiger maken. Het rendement wordt met elke beslissing, elk probleem en elke interactie duidelijk. Teamvaardigheden zijn vandaag de dag net zo relevant als in het verleden, en zij kunnen door een ieder worden aangeleerd en in praktijk worden gebracht. Een duidelijke focus op het creëren van een win-win, het oplossen van problemen en een cultuur waarin een ieder verantwoordelijkheid draagt, kan uw organisatie fundamenteel en snel vooruit helpen.

Bij TripleWin zijn wij gespecialiseerd in het creëren van een cultuur waarin verantwoordelijkheid nemen en grote betrokkenheid centraal staan. Met behulp van bewezen methodologieën op het gebied van teammanagement en organisatie-management helpen wij organisaties bij het engageren en enthousiasmeren van hun medewerkers en het vergroten van samenwerking binnen de organisatie. Na het bijwonen van een programma van TripleWin zijn deelnemers in staat de opgedane kennis in hun dagelijkse werk en persoonlijke omgeving toe te passen. Een gebruikelijke uitkomst van een TripleWin-programma is een andere manier van denken over hoe de organisatie beter kan werken en het rendement kan worden geoptimaliseerd middels samenwerking en teamwerk. Bent u middenin een inkrimping van uw organisatie of wordt uw onderneming geconfronteerd met nieuwe, onbekende uitdagingen, dan is het nu tijd voor TripleWin om uw organisatie te helpen bij het creëren van een win-win-win!

 

organisatie-diagram

Back to Top