Onze roots

100px-Saturn_logo

De katalysator van TripleWin is Saturn Corporation van General Motors. In de jaren ‘80 richtte General Motors (GM) Saturn op om een grote verandering te bewerkstelligen in de manier waarop hun voertuigen werden ontworpen, gebouwd en verkocht. Saturn fungeerde als platform om moeilijke maar noodzakelijke veranderingen te kunnen maken. General Motors richtte Saturn Corporation op als een 100% dochtermaatschappij en vestigde de productiefaciliteit 600 mijl van Detroit vandaan in het landelijke Spring Hill, Tennessee.

Vanaf de oprichting werkte Saturn op basis van een win-win filosofie en de daarbij behorende waarden. Deze win-win aanpak werd in vele bedrijfsonderdelen doorgevoerd, zoals in het relatiemanagement met vakbonden, in de interactie tussen leiders en teamleden, in de transacties tussen klanten en retailers en in de relatie tussen retailer en organisatie. Deze win-win aanpak was één van de strategische voordelen van Saturn. Saturn behaalde de sterkste resultaten met de innovatieve aanpak die de organisatie toepaste richting haar klanten (People First) en met haar op waarden gebaseerde organisatiecultuur. Saturn heeft het leven van vele mensen veranderd en een succesvolle nieuwe aanpak neergezet voor het produceren en verkopen van automobielen. Als onderdeel van haar reorganisatie en afslankingstrategieën heeft General Motors uiteindelijk het lastige besluit moeten nemen om het merk Saturn en diens werkzaamheden te elimineren. De vele klantgerichte best practices van Saturn werden toen geïntegreerd in de bedrijfsprocessen van General Motors.

In 1991 richtte de voormalige Saturn President, Richard G. (Skip) LeFauve, een consulting team op onder de naam Saturn Consulting Services. Dit was een respons op de honderden aanvragen die binnenkwamen om te leren van de aanpak van Saturn. Het team van consultants leverde wereldwijd toespraken, tours, trainingsprogramma’s en consulting services, waarbij zij gebruik maakten van Saturn’s effectieve ervaringsgerichte leer aanpakken, waarden en filosofie. In 2000 werd het team opgeheven, en werden de ervaren trainers en consultants weer door General Motors in dienst genomen om de Saturn methodologie binnen andere onderdelen van de organisatie te implementeren.

De producten en diensten die werden geleverd door Saturn Consulting Services (SCS) waren gestoeld op de belangrijke waarden zoals die golden voor General Motor’s Saturn: Commitment to Customer Enthusiasm, Teamwork, Trust and Respect for the Individual en Continuous Improvement.

 

TripleWin-logo

In 2002 kocht TripleWin Consulting de rechten van de programma’s van SCS. Sinds die tijd zijn er nieuwe trainingsprogramma’s, cursussen en diensten toegevoegd aan het originele trainingsaanbod van Saturn, zodat voortdurend aan de behoeften van klanten kan worden voldaan. Elk programma of dienst van TripleWin is in de oorspronkelijke geest van Saturn.

In 1997 werd een exclusieve partnership gevormd tussen DOOR Training International en Saturn Consulting Services voor de verkoop en levering van de trainingsprogramma’s van Saturn in Europa en Australië. Het oorspronkelijke doel van het programma was het veranderen van de cultuur die tot dan toe nog overheerste binnen de autoverkoopindustrie. Tot die tijd was dit nog nooit geprobeerd. De heersende contradictoire aanpak werd omgeturnd in een collaboratieve aanpak. Deze cultuurverandering werd bij een aantal grote autofabrikanten succesvol bewerkstelligd door programma’s als Opel Difference, Vauxhall Way, SAAB Way en Holden Difference.

Tot 2000 werden DOOR facilitators getraind en gecertificeerd door Saturn Consulting Services (SCS). Samen met een aantal andere voormalige DOOR trainers richtte Guus Oosterop in 2002 TripleWin Nederland op. Zij nodigden andere oud-collega’s uit om te participeren en TripleWin Global werd een feit. Van de oorspronkelijke leden zijn er vier wereldwijd nog altijd actief: Guus Oosterop (Nederland), Nancy Brown-Johnston (VS), Tormod Andreassen (Noorwegen) en Martin Krüger (Zweden). TripleWin Global is een succesvolle organisatie met een wereldwijd netwerk die blijft groeien en ontwikkelen. TripleWin Finland kwam erbij in 2009 en TripleWin Australië werd in 2014 toegevoegd.

De producten en diensten van TripleWin zijn in de afgelopen jaren uitgebreid om een meer algemeen doel te realiseren: het creëren van een triple win – een win voor de klant, een win voor de organisatie en een win voor de individuele teamleden.

Wilt u werkelijk als team samenwerken om uw klanten te verrassen?   Neem contact met ons op

Back to Top