Facilitators van verandering

Je hebt een geweldige visie, en toch blijven resultaten achter bij je ambitie? TripleWin traint je hele organisatie en maakt iedere medewerker op zijn eigen niveau vaardig voor een rol in het succesverhaal van jouw organisatie.

Facilitators van verandering

Je hebt een geweldige visie, en toch blijven resultaten achter bij je ambitie? TripleWin traint je hele organisatie en maakt iedere medewerker op zijn eigen niveau vaardig voor een rol in het succesverhaal van jouw organisatie.

Hoe wij jouw veranderproces faciliteren

Wij zijn facilitators van verandering. Onze rol: initiëren, de juiste vragen stellen, spiegelen, prikken, duwen, bijsturen, en input geven. Zo helpen we je om zelf van binnenuit tot inzicht en verandering te komen. Hierin verschillen we sterk van klassieke trainingsbureaus, die vooral vertellen hoe het moet.

Ja ook wij hebben modellen, theorieën en werkvormen. Maar die zetten we altijd situationeel in. We passen het hele leerproces dus aan op wat jouw organisatie nodig heeft. Niet andersom.

Verwacht in onze trajecten verrassing, verdieping en bezieling. Fysieke, emotionele en intellectuele uitdaging. Uitgebreide implementatiebegeleiding. En betrokkenheid die blijft tot ver na het versturen van onze factuur.

It's all about relationships

Iedere medewerker is een onderdeel van de motor van je organisatie. Alleen als al die onderdelen individueel goed werken, en gesmeerd sámenwerken, kom je als organisatie van A (je huidige situatie, waarin je vooral ziet waar het beter kan) naar B (de gewenste situatie uit je visie).

Daarom trainen we medewerkers op individueel niveau en op teamniveau in cultuurverandering en gedragsverandering. En beginnen we het liefst bij het (top)management. Zodat nieuw gedrag, veiligheid en vertrouwen zich snel verspreiden in de hele organisatie.

It’s all about relationships. Zo werken we samen met jou en je team(s) aan resultaat voor jouw mensen, klanten en de organisatie.

Ons 4-stappenplan voor jouw succes

Stap 1: Wake up call

Werken aan een oplossing kan pas als iedereen weet én voelt: “We hebben met z’n allen echt een probleem, en ook ik heb er last van.” Daarom onderzoeken we met elkaar:

 • Hoe (on)veilig voelt iemand zich in het veranderproces? Vaak zijn er zorgen over behoud van baan en positie. Of zijn mensen bang dat ze niet mee kunnen komen.
 • Welke bezwaren m.b.t. het verandertraject zijn er? Mensen hebben er soms geen zin in, zien het nut er niet van in, etc.
 • Wat is (on)gewenst gedrag binnen onze organisatie in het licht van onze visie en waarden?

Resultaat

Stap 2: Leiders eerst

In het ideale geval trainen we bij cultuur- en gedragsverandering leiders op bestuurs- en directieniveau als eerste.

Want als jij als directeur niet verandert: Hoe kun je dan verwachten dat de managers onder jou wel veranderen? En als de managers onder jou gewoon doorgaan op de oude voet, hoe verwacht je dan dat de laag daaronder de dingen anders gaat doen?

Uiteindelijk sijpelt (gebrek aan) voorbeeldgedrag altijd door op medewerkersniveau. Daar waar je de verandering zo hard nodig hebt. Daarom gaat in onze trajecten het topmanagement van een organisatie als eerste aan de bak.

Resultaat

Stap 3: Bouw een team

Als de leiders zich bewust zijn van hun rol, kunnen zij het team helpen groeien naar een zeer goed presterend team.

Teams krijgen samen met hun manager inzicht in de sterktes en zwaktes van hun performance. Ze stellen samen normen vast voor onderlinge samenwerking, gewenst gedrag, en ongewenst gedrag. Ook is afgesproken hoe je elkaar hierop aanspreekt.

Resultaat

Stap 4: EHBI (Eerste Hulp Bij Implementatie)

Bij de meeste verandertrajecten gaat het hier mis. De trainingen zijn gegeven, de wil om te veranderen is er, maar in de praktijk blijkt het toch lastiger om nieuw gedrag en inzichten toe te passen. Daarom coachen en begeleiden wij jou en je teams letterlijk op de werkvloer.

We zijn bij teamoverleggen en sturen direct bij waar nodig, fungeren als mediator bij conflicten tussen teams of personen, of hebben feedbackgesprekken met de teams: hoe gaat het nu, waar loop je tegenaan?

Resultaat

"Bouwmaat functioneerde best goed, maar we kwamen niet snel genoeg vooruit. Dat was de situatie die ik aantrof bij mijn aantreden als CEO in 2016. Het tempo van vernieuwing was te laag, de time to market te lang. Door de organisatiebrede begeleiding van Triple Win hebben we een echte cultuurverandering te pakken. De sfeer is verbeterd, er is meer behulpzaamheid en onderling vertrouwen, er is duidelijkheid over rollen en taken, overleggen kosten minder tijd, besluitvorming verloopt soepeler, onze projecten zijn veel vaker op tijd af, en onze time to market is flink verkort. Ons financiële bedrijfsresultaat is erdoor verbeterd. Zonder TripleWin hadden wij dit niet zo snel voor elkaar gekregen."
Rob Klifman
CEO Bouwmaat Nederland

Het TripleWin Relatiemodel®: van ieder voor zich naar samen verantwoordelijk

Veel organisaties die met ons starten, werken elkaar tegen (rood) of werken langs elkaar heen (geel). Door onze trajecten leren ze samen te werken (paars) en uiteindelijk samen verantwoordelijk te zijn (groen).

Strijd
Pesten, schuldzoeken, fouten zoeken, druk zetten, onrechtvaardig behandeld worden, macht gebruiken, dreigen, werken op de angst van de ander, hiërarchie.

Ieder voor zich
Kennis is macht, verstoppen verschuilen, excuses zoeken waarom het niet kan, afschuiven, email oorlogen, besluiten traineren of uitstellen.

Samen
Afspraken maken, elkaar aanspreken op gemaakte afspraken, afspraken nakomen, luisteren, begrip zoeken, verschillen respecteren (lichtgroen).

Samen verantwoordelijk
Focus  op de klant, conflicten is leren, fouten maken is groeien, lol maken met elkaar, samen een extra stap zetten om klantverwachtingen te overtreffen.

Jouw resultaat: 3 x winst

 • Sterke bedrijfsresultaten, winstgevende groei.
 • Je organisatie is een geweldige onderneming om voor te werken, en trekt en behoudt talent.
 • Samenwerking binnen de organisatie.
 • Hoge graad van werktevredenheid en betrokkenheid. Er is persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • Mensen leveren maximale bijdrage aan de organisatie.
 • Gevoel van erbij horen, loyaliteit en commitment.
 • Door je focus op de klant, lever je onderscheidende diensten en producten.
 • Problemen en vraagstukken van klanten los je eenvoudig op. Klanten worden je ambassadeurs.
 • Klanten voelen zich veilig om vertrouwen te geven en nieuwe producten en diensten uit te proberen.
“Ik ken TripleWin al 20 jaar inmiddels, en heb hen in meerdere teamtrajecten zien werken. Het mooie is dat ze echt snappen hoe bedrijven werken. Ze analyseren waar het probleem zit, en kunnen aan de hand van modellen voor menselijk gedrag, interactie en organisatieverandering precies uitleggen waarom en hoe verandering noodzakelijk is. Mede hierdoor komen mensen in de acceptatiemodus. Maar het belangrijkste: TripleWin helpt je om nieuwe inzichten, structuren en plannen te implementeren, zodat je als organisatie het resultaat boekt dat je nodig hebt. De implementatie, daar ontbreekt het nog wel ’s aan bij andere bureaus.”
Tialda Dijkstra
Business Manager KIA Motors Nederland